Disclaimer

webwinkelwijzer.nl verleent u hierbij toegang tot deze website en nodigt u uit om gebruik te maken van de hier aangeboden diensten. webwinkelwijzer.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder dat u daarvan op de hoogte hoeft te worden gesteld.

Beperkte aansprakelijkheid

webwinkelwijzer.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten, afbeeldingen en recensies kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

In het bijzonder zijn alle prijzen en recensies, evenals alle andere inhoud op deze website en de websites waarnaar we hyperlinken, onderhevig aan typografische, administratieve en programmeerfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van dergelijke fouten. Er wordt geen overeenkomst gevormd op basis van dergelijke fouten. De inhoud van de website wordt deels verkregen door geautomatiseerde middelen, waarover webwinkelwijzer.nl geen inhoudelijk toezicht en beheer heeft.

webwinkelwijzer.nl doet zijn uiterste best om deze inhoud zo vaak mogelijk bij te werken en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, verouderd en/of onjuist is. webwinkelwijzer.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks naar websites of diensten van derden op de Website.

Auteursrecht

Alle inhoud op webwinkelwijzer.nl is auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel deel van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen in een database, openbaar gemaakt of op enigerlei wijze gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van webwinkelwijzer.nl of de auteursrechthebbende.

webwinkelwijzer.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechtinbreuk wanneer de inbreuk automatisch wordt geleverd door affiliate netwerken en/of aangesloten webshops. In het bijzonder is webwinkelwijzer.nl niet aansprakelijk voor afbeeldingen en tekstuele informatie die bij producten of bedrijven horen en is niet aansprakelijk voor de inhoud van recensies en eventuele gevolgen daarvan.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.